Virtual Showroom

Virtual Showroom

Virtual Showroom หรือโชว์รูมเสมือนจริง คือช่องทางนวัตกรรมการตลาดที่ใช้พื้นที่เสมือนแทนหน้าร้านจริง โชว์รูมเสมือนจริงเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่จำลองประสบการณ์ในโชว์รูม ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าได้แบบ 3 มิติ และยังสามารถทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับตัวแทนขายทางออนไลน์ได้อีกด้วย ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถโต้ตอบโดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงสามารถชมผลิตภัณฑ์ผ่านจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ (HMD)