Wrought Iron

เหล็กดัดที่ใช้ชิ้นส่วนเหล็กดัดอิตาลี

ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว (wrought iron) คุณภาพดี

ในเนื้อเหล็กมีคาร์บอนน้อย เนื้อเหล็กอ่อนแต่เหนียว ขึ้นรูปได้ง่ายไม่แตก หัก ทนแรงบิด ดึง ดัด ม้วนได้ดี ทนความร้อนได้สูง

เชื่อมง่ายซึ่งเหล็กธรรมาดให้ไม่ได้ เนื้อเหล็กทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน อยู่ได้เป็นร้อยปี Wrought iron ใช้กันทั่วไปและเป็นที่นิยมในยุโรป

Wrought Iron

เหล็กดัดอิตาลี คือ งานโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเนื้อเหล็กจะเป็นสีเทาๆ

ในเนื้อเหล็กมีคาร์บอนน้อย เนื้อเหล็กอ่อนแต่เหนียว ขึ้นรูปได้ง่ายไม่แตก หัก ทนแรงบิด ดึง ดัด ม้วนได้ดี ทนความร้อนได้สูง

เชื่อมง่ายซึ่งเหล็กธรรมาดให้ไม่ได้ เนื้อเหล็กทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน อยู่ได้เป็นร้อยปี Wrought iron ใช้กันทั่วไปและเป็นที่นิยมในยุโรป