Handrail/Stair

บันไดอัจฉริยะ LED Strip lights stair

สินค้าใหม่

อุปกรณ์ที่ทันสมัยในความต้องการสูงคือหลอดไฟที่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว อุปกรณ์เหล่านี้จะเปิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวและปิดอยู่หลังจากที่การเคลื่อนไหวในพื้นที่ควบคุมหยุดลงแล้ว ไฟอัตโนมัติใช้ งานง่ายและสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมาก

ราวบันได

ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้การขึ้นลงบันไดมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้มือจับที่ราวเพื่อช่วยประคองตัวไม่ให้เสียหลักได้ง่ายๆ(สำหรับเด็กๆหรือผู้สูงอายุ) นอกจากนี้ลูกกรงยังช่วยกันไม่ให้ก้าวพลาดและตกลงไปบาดเจ็บข้างล่างอีกด้วย

อีกทั้งราวบันไดก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของความสวยงาม บันไดบางแบบตัวขั้นอาจดูธรรมดา แต่กลับดูสวยเด่น เรียบหรูได้