โรงรถ

หลังคาโรงรถไวนิล

การต่อเติมโรงรถแบบมีหลังคานอกจากจะให้ร่มเงาและสามารถจอดรถหรือตกแต่งเป็นมุมพักผ่อนต่างๆ โรงรถแบบดังกล่าวยังทำให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น  โดยการปลูกสร้างโรงจอดในลักษณะดังกล่าวจะต้องวางโครงสร้างให้แข็งแรง เพราะมีการมุงหลังคา โดยการตอกเสาเข็ม ปรับพื้นให้เรียบ ขณะที่หลังคาในปัจจุบันก็มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

โรงรถไวนิล

ไวนิล (VINYL) งานที่เชียงใหม่

คุณสมบัติของ “หลังคาไวนิล”

  1. มีลักษณะเฉพาะสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้
  2. ดูดซับเสียงได้ดี ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาฝนตก
  3. เป็นฉนวนกันความร้อนส่องผ่านมายังใต้ชายคา ให้ความร่มเย็น
  4. ป้องกันรังสี UV ส่งผ่าน ตัวการที่ก่อให้เกิดความร้อน
  5. มีเนื้อวัสดุที่เหนียว แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ด้วยลักษณะพิเศษ และสีต่างๆให้เลือกมากมายทำให้หลังคาไวนิลสมารถกลมกลืนได้กับบ้าน ทุกยุค ทุกสมัย

โรงรถไวนิล

คุณสมบัติของ “หลังคาไวนิล”

  1. มีลักษณะเฉพาะสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้
  2. ดูดซับเสียงได้ดี ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาฝนตก
  3. เป็นฉนวนกันความร้อนส่องผ่านมายังใต้ชายคา ให้ความร่มเย็น
  4. ป้องกันรังสี UV ส่งผ่าน ตัวการที่ก่อให้เกิดความร้อน
  5. มีเนื้อวัสดุที่เหนียว แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ด้วยลักษณะพิเศษ และสีต่างๆให้เลือกมากมายทำให้หลังคาไวนิลสมารถกลมกลืนได้กับบ้าน ทุกยุค ทุกสมัย