TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
sunset house
  • ราวกันตก:
    ราวกันตกบันไดเหล็ก

ราวกันตกบันไดเหล็ก คือ โดดเด่นด้วยแนวคิดใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นลักษณะสำเร็จรูป โดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว จากการออกแบบปรับลดขั้นตอน และเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง รวมถึงการเลือก ใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่มีความแข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่าย เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า “รวดเร็วกว่า สะดวกกว่า ด้วยรูปลักษณ์ล้ำสมัยที่ประสานความสวยหรู และความแข็งแรงเข้าด้วยกัน”

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

banner

ราวกันตกบันไดเหล็ก

ราวกันตกบันไดเหล็ก นำมาใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามและลูกเล่นกับการต่อเติมบ้าน ข้อดีคือมีความแข็งแรงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเหล็ก เพิ่มนวัตกรรมทางเทคนิคคือ การอบสีฝุ่น Powder coating เคลือบชั้นผิวเหล็ก เกรดสีรถยนต์
ติดต่อสอบถาม