TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
sunset house
  • รั้ว:
    รั้วเหล็กสำเร็จรูป

รั้วเหล็กสำเร็จรูป คือรั้วที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ผลิตขึ้นจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน อาร์คเชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้า จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน มีขนาดเส้นลวดต่างๆ ระยะห่างของเส้นลวดหรือตาห่างสามารถทำได้หลายขนาดตามความต้องการ สามารถตัดเป็นแผ่น ๆ โดยไม่เสียเศษเหล็ก การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป ช่วยในเรื่องการประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและประหยัดวัสดุในการติดตั้ง มีความแข็งแรงทนทาน ผลิตได้ตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ มีแรงยึดหน่วงสูงกว่าเหล็กปกติทั่วไป จึงเป็นที่นิยมใช้ทำรั้วกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

banner

รั้วเหล็กสำเร็จรูป

รั้วเหล็กสำเร็จรูป นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยสร้างภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่สถานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ติดต่อสอบถาม