TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
sunset house
  • ประตู:
    ประตูเหล็กอบสี

ประตูรั้วบ้าน สร้างได้จากหลากหลายวัสดุ มีทั้งที่เป็นประตูรั้วไม้ หรือ ประตูรั้วเหล็ก ก็มีเช่นกัน ซึ่งจะสร้างไว้ล้อมรอบบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอาณาเขตพื้นที่ความเป็นเจ้าของ และสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้ ประตูรั้วบ้านถือเป็นอีกจุดสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะประตูเหมือนปด่านแรกที่ทุกคนจะมองเห็นได้

ในเบื้องต้น ประตูรั้วบ้าน ที่นิยมแบ่งเป็น 2 แบบ แบบบานเปิด กับแบบบานเลื่อนข้าง เนื่องจากเป็นงานใช้นอกบ้าน ต้องตากแดดตากฝนควรจะใช้เหล็กหนา หรือแป๊ปน้ำเป็นโครงสร้างจึงจะทนทาน ราคาจึงยึดกับวัสดุที่ใช้ โดยรูปแบบของประตู ขึ้นกับพื้นที่ที่ติดตั้งเป็นหลัก รองมาคือ วัสดุที่ใช้ทำประตู ประตูทน(เหล็กหนา) ต้องยึดให้แข็งแรง กว่าประตูที่ใช้เหล็กบาง เป็นต้น

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

banner

ประตูเหล็กอบสี

ประตูเหล็กอบสีพาวเดอร์ PowderCoating สีเกรดรถยนต์ แข็งแรงทนทานงานเรียบร้อยสำหรับงานภายนอก นับ 10 ปี และไม่ต้องบำรุงรักษา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำสุดเมื่อเทียบการป้องกันสนิม
ติดต่อสอบถาม