TNS
Copyright © 2020 - 2023 tnsgrand.com, All Right Reserved. Designed by Tnsgrand
sunset house
  • งานหลังคา:
    กันสาด โรงรถ ไวนิล

งานหลังคา กันสาด โรงรถ ไวนิล ส่วนต่อเติมที่นิยมสำหรับอาคารต่าง ๆ คือที่จอดรถ แม้จะเป็นเพียงการต่อเติมที่ดูเล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นปัญหาหนักใจสำหรับหลาย ๆ คน เพราะมักเป็นงานขนาดเล็กที่หาผู้ออกแบบ และผู้รับเหมายาก ในขณะเดียวกันก็ใหญ่เกินกว่าจะลงมือก่อสร้างด้วยตนเอง นอกจากนี้การก่อสร้างหน้างานยังอาจสร้างความเลอะเทอะวุ่นวายให้กับส่วนอื่นได้ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบที่จอดรถโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปขึ้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 1-2 คัน สำหรับที่พักอาศัย จนไปถึงลานจอดรถขนาดใหญ่สำหรับอาคารพาณิชย์

ผลงานต่างๆ

logo
icon_unofence
logo-unodesks
logo
icon_unofence
logo-unodesks

ตกแต่งภายใน

หลังคา กันสาด ไวนิล

กันสาดสำหรับประตูหน้าต่าง โรงรถ หรือ ระเบียงช่วยป้องกันบ้านจากแสงแดดและฝน พร้อมสร้างความร่มรื่น การติดตั้งกันสาดและโครงสร้างเข้ากับผนัง โดยติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนที่เป็นช่องเปิดทั้งหมด
ติดต่อสอบถาม